Calendar

«  

May

  »
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Sinaxar

 
 
 

PASTORAL LETTER FOR THE FEAST OF THE LORD’S NATIVITY 2023

Tagged:

Preot protopop Constantin Alecse - Arhiepiscopia ROMARCH - Ierarhii ROMARCH

 

Preacucernici
Părinţi, Iubiţi Credincioşi,

Vestirea
îngerilor constituie cea mai potrivită bună vestire pentru a ne împărtăși unii altora
bucuria și pacea aduse de Nașterea Mântuitorului. Iar această vestire se cuvine
ca noi, creștinii, să o împărtășim lumii noastre tulburată de neînțelegeri și
războaie între frați și între

popoare.
Coborârea lui Dumnezeu pe pământ, Întruparea Fiului lui Dumnezeu este vestirea care
poate întoarce această lume la înțelegere, pace și bucurie.

Sf.
Evanghelist Luca descrie evenimentul vestirii plină de bucurie a îngerului
către păstori: „când erau ei acolo (la Betleem) s-au împlinit zilele ca să
nască. Și a născut pe Fiul său, Cel întâi născut și L-a înfășat și L-a culcat
în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Și în

ținutul
acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei
lor. Și iată îngerul Domnului a stătut lângă ei și slava Domnului a strălucit
împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare” (Luca 2, 6-9). Sfântul
Nicolae Velimirovici ne încredințează că mare

este slava
lui Dumnezeu care strălucește îngerilor și drepților; oameni muritori fiind
aceștia s-au învrednicit să vadă lumina slavei lui Dumnezeu, după încredințarea
profetului Iezechiel: „se vedea un fel de foc, un fel de lumină strălucitoare
care îl împresura de jur împrejur. Cum este curcubeul pe cer la vreme de
ploaie, așa era înfățișarea acelei lumini strălucitoare care-l înconjura.
Astfel era chipul slavei Domnului.

Și când am
văzut eu aceasta, am căzut cu fața la pământ” (Iezechiel 1, 27-28). Dar slava
lui Dumnezeu care se descoperă la nașterea lui Hristos

nu este
nicidecum prilej de tulburare. Din contră, îngerul Domnului le aduce vestea cea
bună a Întrupării Mântuitorului lumii: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă
binevestesc vouă bucurie mare care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut
azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 10-11).
Arhanghelul o salută pe Fecioara Maria la Buna Vestire cu închinarea Bucură-te,
îngerul vestește păstorilor bucurie mare. Când magii au văzut steaua deasupra
peșterii

s-au bucurat
cu bucurie mare foarte (Matei 2, 10).

Sfântul
Grigorie Palama ne lămurește ce este această bucurie mare pentru tot poporul: „ascultă
până la capăt cântarea îngerească și înțelege, deoarece zice: Slavă întru cei
de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Dumnezeu... vine
acum în trup dăruindu-le oamenilor pacea Sa și împăcându-i cu Tatăl cel
Preaînalt...

Dar ce
înseamnă că bunăvoirea lui Dumnezeu este adăugată păcii?...

Bunăvoirea
este voia lui Dumnezeu cea bineplăcută de la sine, originară și desăvârșită.
După cum Dumnezeu i-a numit pe mulți fii, dar Unul este Fiul întru care a
binevoit (Matei 3, 17), la fel a dat și pacea Lui adesea, dar una este pacea
care are cu ea și bunăvoirea Lui: cea care prin întruparea Domnului nostru
Iisus Hristos a fost dată ca desăvârșită și neschimbată la tot neamul și la
toți cei care o vor.

După cum
vedem, Sfântul Grigorie ne descoperă planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii
prin întruparea Fiului său. Descoperirea slavei lui Dumnezeu nu este spre
înfricoșarea păstorilor, ci aduce bucuria vestirii mântuirii. Mântuirea vestită
se referă în primul rând la împăcarea omului cu Dumnezeu, la vestirea
buneivoiri a lui Dumnezeu, adică la descoperirea dorinței lui Dumnezeu de a-l
aduce pe om înapoi în comuniune cu Sine.

Descoperim
în această prezentare a vestirii Nașterii Mântuitorului, la Sf. Evanghelist
Luca, și un îndemn la a înțelege cum lucrează Dumnezeu cu omul. Vestirea Nașterii
aduce bucurie, iar bucuria este urmată de doxologie, de cuvintele de rugăciune
și de slavă pe care omul le adresează lui Dumnezeu pentru

darul
mântuirii. Și această doxologie se face ea însăși izvor de pace între oameni.

Acest lucru
îl întărește Sf. Nicolae Velimirovici când spune: „când oamenii dau cu bucurie întâietate
slăvirii lui Dumnezeu întru cei de sus, lucrul acesta aduce pace pe pământ și
amândouă se fac izvor de bunăvoire între oameni. Iisus Domnul a venit pe pământ
tocmai pentru ca pământul să ridice slava lui Dumnezeu întru înălțime și astfel
să fie pace și bunăvoire între oameni.”  După păcatul lui Adam și înstrăinarea lui de Dumnezeu
numai drepții Vechiului Testament precum Abel,

Noe, Avraam,
Isaac și Iacov au fost în stare să slăvească pe Dumnezeu întru înălțime, să
aibă pace și bunăvoire între ei. La Nașterea Mântuitorului ni se vestește
bunăvoirea și pacea între oameni. Și

acestea,
după cuvintele Sf. Grigorie Palama, în mod desăvârșit și neschimbat și la toți
cei care o vor.

Concluzia
acestor cuvinte o aflăm tot de la Sf. Grigorie Palama: „această pace s-o păzim,
fraților! Căci pe aceasta am primit-o ca moștenire de la cel născut acum
Mântuitor al nostru și care ne-a dăruit nouă duhul înfierii prin care ne face
moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos.

 Să fim așadar în pace cu Dumnezeu, făcând cele
bine plăcute Lui, înțelepțindu-ne, spunând adevărul, săvârșind dreptatea,
stăruind în rugăciuni și în cereri, lăudăm și psalmodiind în inimile noastre,  nu doar cu buzele. Să fim în pace cu noi înșine...
Să fim în pace unii cu alții îngăduindu-ne unii pe alții și iertându-ne dacă
cineva are vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos ne-a iertat pe
noi, arătând milă unii față de alții după cum și Hristos doar din iubirea Sa
pentru noi ne-a miluit și a coborât până la noi pentru noi.”

Sfântul
părinte isihast ne descoperă în aceste cuvinte calea creștinului către mântuire
prin dobândirea împăcării cu Dumnezeu și cu semenii. Un astfel de creștin poate
vesti în aceste zile bucuria și pacea izvorâte din vestirea Nașterii
Mântuitorului. Lumea tulburată de astăzi așteaptă

să îi vestim
pacea, să aducem bucurie și nădejde celor care au suferit și încă suferă din
cauza războiului. Gândul meu la acest praznic slăvit este tocmai acela al
invocării păcii cerești asupra inimilor care sunt lipsite de dragoste și
de unire și împresurate de spinii urii și ai altor păcate.

Îl rog pe
Dumnezeu să se pogoare şi să binecuvinteze pe fiecare preot şi credincios, fiecare
parohie și mânăstire a Arhiepiscopiei noastre. Să ne aducă fiecăruia pacea Lui,
să ne dăruiască bucuria de a vesti Naşterea pruncului ceresc.


îmbrățișez frățește în Hristos Domnul şi vă urez să petreceți sfintele
sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei cu sănătate, pace şi bucurii
duhovnicești!

 

 

Al vostru
frate întru rugăciune către Dumnezeu,


Mitropolitul NICOLAE

 

Chicago,
Praznicul Nașterii Domnului, 2023