Calendar

«  

May

  »
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Sinaxar

 
 
 

Rugăciune pentru Masa de Thanksgiving

Rugăciune pentru Masa de Thanksgiving,

Doamne Dumnezeule şi Cârmuitorul a toata Creaţia: Fii
binecuvântat pentru pământul întreg şi

roadele lui, pentru oceanele şi mările pământului şi pentru
toată bogăţia lor, pentru ceruri şi tot ce

umple văzduhul. Fii binecuvântat pentru munţi şi văi, pentru
lacuri, râuri, şi pârâie, pentru

păduri, deşerturi, şi câmpii şi pentru tot ce vieţuieşte în
ele. Bucurându-ne de binecuvântatele

daruri ale acestei zile, suntem pe deplin conştienţi de
felul în care Te-ai Milostivit de noi în tot

ceasul. Deşi suntem morţi sufleteşte datorita nimicniciei şi
neascultării noastre, prin mila ta cea

mare şi prin Iubirea-Ti nemărginită pentru noi, ne-ai readus
la viaţă prin Domnul nostru Iisus

Hristos. De aceea, Stăpâne, învredniceşte-ne să cugetăm la
această Taină adâncă, în toată această

zi şi să ne amintim tot binele ce l-ai făcut nouă, ca să
putem astfel aduna roadele acestei zile în

timp ce ne bucurăm de prezenţa celor pe care îi îndrăgim.
Căci a Ta este mărirea, a Tatălui, şi-a

Fiului şi-a Sfântului Duh, acum şi pururea şi n vecii
vecilor. Amin

 

Thanksgiving Table prayer

O Lord of all creation: Be blest for the earth and all it
holds, for the seas and all their riches, and

for the heavens and all that fills them. Be blest for the
mountains and valleys, for the lakes and

rivers and streams, for the forests, deserts, and plains and
all that inhabits them. In relishing the

blessings of this day, we are well aware of the way you have
dealt with us at all times. Your

mercy is so abundant and your love for us is so great that,
although we were spiritually dead in

our disobedience, you brought us to life through your Christ.
Therefore, master, enable us to

reflect on this mystery throughout the coming day, calling
to mind all you have done for us, that

we may reap the benefits of the day, while enjoying the
company of those we love. For you

deserve all glory, honor, and worship, Father, Son, and Holy
Spirit: now and forever, and unto

ages of ages. Amen.