Calendar

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Sinaxar

 
 
 

Schimbarea la Faţă

Fraţi creştini, Doresc să-mi exprim bucuria de a vă spune câteva cuvinte despre semnificaţia sărbătorii de astăzi cunoscută dintotdeauna sub numele de Schimbarea La Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos. Este un praznic Dumnezeiesc şi face parte din ciclul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos asupra propriei Sale persoane. După cum Învierea Mântuitorului este garanţia învierii noastre, la fel şi schimbarea Sa la faţă este garanţia schimbării noastre, a transformării noastre. O transformare care este atât o reîntoarcere la starea de strălucire originară a umanităţii noastre, cât şi o îndumnezeire a umanităţii noastre petrecută prin acceptarea participării la viaţa divină pe care El ne-o oferă. Apropiindu-se sublima dramă de pe Golgota, Iisus îi pregăteşte pe apostoli spre înţelegerea operei ce avea sa se săvârşească prin moartea şi învierea Sa. Pentru a le întări apostolilor credinţa în dumnezeirea Sa, Hristos Domnul a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, pe care tradiţia bisericească îl identifica cu Muntele Taborului. „Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. El le-a arătat ucenicilor săi natura umană, iradiind de frumuseţea primordială a imaginii, a chipului, a icoanei. Timpul pe Tabor încetează. Trupul divinului Învăţător se transfigurează în lumina inefabilă a dumnezeirii. Sfinţii Părinţi ai Bisericii ţin să reliefeze patetic si impresionant că în lumina taborică ce L-a invaluit pe Hristos Mantuitorul S-a revelat însăşi dumnezeirea. Schimbarea la Faţă a Mântuitorului pe Muntele Taborului trebuie sa constituie pentru fiecare creştin o îndatorire de seamă de a-şi regăsi echilibrul sufletesc, moment de renaştere internă spirituală, de desăvârşire morală, de îndumnezeire a fiinţei umane, trăind în permanenţă sub faldurile de lumină ale cerului, în duhul transfigurator al doctrinei creştine - cea mai înaltă , cea mai sublimă şi superioară învăţătură metafizică şi etică. Fie ca această strălucitoare zi să aducă pace şi linişte sufletească în inimile dumneavoastră, iar prin lucrarea şi puterea Duhului Sfânt, Biserica Ortodoxă „Înălţarea Domnului” să vă fie sprijin şi ocrotitoare în aflarea anevoiosului drum al mântuirii sufletului. Cu binecuvântări duhovniceşti, Părintele Gabriel Curpene