Calendar

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Sinaxar

 
 
 

HRISTOS A INVIAT! ADEVARAT A INVIAT!

Tagged:

PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2018
† NICOLAE
din mila lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii şi
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi
Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini din sfânta noastră Arhiepiscopie,
pace şi bucurie sfântă de la Hristos Domnul cel Înviat,
iar de la noi arhierească binecuvântare.
Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind,
cu neapropiată lumină a Învierii! (Canonul Învierii, cântarea 1)
Prea Cucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi,
Hristos a înviat!
După călătoria Postului, Dumnezeu ne-a învrednicit să ne vestim din nou unii altora
marea bucurie a Învierii Mântuitorului și să ne împărtășim de Lumina ce a izvorât din
mormântul gol. Am petrecut Postul cu întristare pentru păcatele și neputințele noastre, am
cerut scăpare de duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în
deșert și am cerut în schimb duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei
(Rugăciunea Sf. Efrem Sirul). Întristarea pentru păcate este acum biruită de vestirea Învierii
căci Hristos s-a pogorât dintru înălțime ca să ne slobozească de patimi și El este de acum
Viața și Învierea noastră (Troparul Învierii, glas 8).
Slujba din noaptea Sf. Paști ne descoperă tocmai împlinirea acestei călătorii prin post
ca o prefigurare a călătoriei noastre prin viața pământească către Împărăția cea veșnică a lui
Hristos cel Înviat. Căci ni se vestește mai întâi împreuna noastră pătimire cu Hristos: ”Ieri mam
îngropat împreună cu Tine, Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce ai înviat.
Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine; Însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule,
întru Împărația Ta” (Can. Învierii, cântarea 3). Sensul celor șase săptămâni de Post
culminând cu Săptămâna Patimilor este tocmai această împreună pătimire cu Hristos Cel ce a
asumat neputințele noastre ca să le vindece. În post trăim împreună cu catehumenii pregătirea
pentru botez pentru a ne vesti împreună cu ei în noaptea Sf. Paști luminarea tuturor celor care
s-au îngropat împreună cu Hristos în apa botezului, ca să se ridice împreună cu Hristos la
viața cea nouă ”îndreptați, luminați, sfințiți, spălați” (slujba Botezului). Prin botez suntem
părtași la înnoirea întregii creații adusă de Hristos prin Înviere, după mărturisirea Sf. Apostol
Pavel: ”Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate sau
făcut noi” (2 Cor. 5, 17).
Puterea înnoitoare a Învierii lui Hristos este descoperită apoi în cântările Utreniei prin
coborârea la iad cu sufletul: ”Pogorâtu-te-ai întru cele mai de jos ale pământului și ai
sfărâmat încuietorile cele veșnice, care țineau pe cei legați, Hristoase.” (Can. Învierii,
cântarea 6). Hristos învinge iadul cu sufletul Său omenesc, dar unit cu dumnezeirea, ne
încredințează Părintele Stăniloae. Iadul a mai primit pentru o clipă un suflet, dar acesta era
străbătut de puterea cea veșnică a dumnezeirii și astfel s-a aflat biruit, ”a primit ceea ce vedea
2
și a căzut prin ceea ce nu vedea... Unde îți este iadule, biruința? Înviat-a Hristos și tu ai fost
nimicit” spune Sf. Ioan Gură de Aur în Cuvântul de învățătură.
Înnoirea făpturii, eliberarea celor ținuți de puterea iadului, biruința vieții asupra morții
prin Învierea lui Hristos sunt motivele bucuriei universale: ”Cerurile după cuviință să se
veselească și pământul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea
nevăzută, că s-a sculat Hristos, Bucuria cea veșnică.” (Can. Învierii, cântarea 1). Iar această
bucurie este însoțită de lumina Învierii care a biruit întunericul iadului și a restaurat întreaga
creație în lumina slavei lui Dumnezeu: ”Acum toate s-au umplut de lumină: și cerul și
pământul și cele de dedesubt” (Can. Învierii, cântarea 3). Cei ce am postit și ne-am întristat
pentru păcatele noastre, ne luminăm acum și ne bucurăm cu întreaga creație de renașterea și
înnoirea noastră, de șansa viețuirii cu Hristos cel Înviat în Împărăția Sa. Această viețuire o
începem în Biserică prin botez, o continuăm prin sfintele taine în care primim ”băutura cea
nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din
mormântul lui Hristos” (Can. Învierii, cântarea 3). Iar această călătorie o împlinim în ziua cea
neînserată a Împărăţiei celei veșnice, cum mărturisim la Sf. Liturghie după primirea Sf.
Împărtășanii.
Prea Cucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi,
Călătoria noastră prin această lume se cuvine să fie luminată de bucuria Învierii.
Această bucurie ne este vestită nu numai în noaptea Sf. Paști, ci în fiecare duminică, care este
tocmai Ziua Învierii. Duminica este prima zi a săptămânii, este ziua re-creării noastre întru
Hristos cel Înviat, dar duminica este și ziua a 8-a, ziua petrecerii noastre întru bucurie și
lumină în Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, timpul petrecut pe pământ este marcat de Ziua
Învierii ca și pregătire și împlinire: pregătire pentru veșnicie și împlinire prin participare la Sf.
Liturghie în Ziua Învierii în Biserică.
Viața noastră creștină poartă semnul Învierii, de aceea se cuvine să fim purtători ai
acestui semn în lume. Creștinul postitor și împlinitor al rânduielilor Bisericii trebuie să fie cel
care aduce lumii bucuria și lumina prin chipul său luminos, prin iertarea către semeni, prin
cuvântul și fapta cea bună către cei în neputințe. Sf. Serafim de Sarov saluta în tot timpul
anului cu cuvintele: ”Bucuria mea întru Domnul, Hristos a înviat!” Ceea ce înseamnă că
primise nu numai darul luminii și bucuriei Învierii în viața sa, ci și al descoperirii acestora pe
chipul semenului. Bucuria Învierii poate fi împărtășită, bucuria vestirii biruinței vieții asupra
bolii, păcatului și a morții poate fi darul creștinului către lumea în care trăim tot mai
îndepărtată de Dumnezeu, dezorientată și lipsită de nădejde.
La acest praznic slăvit vă doresc tuturor, preoţi şi credincioşi ai Arhiepiscopiei
noastre, să aveți parte de bucuria și lumina Învierii. Să-l întâlniți pe Hristos cel Înviat în
Biserică, să lăsați lumina Învierii să strălucească în viața dumneavoastră, să fiți cei care oferă
bucuria Învierii semenilor. Această vestire trebuie să înceapă cu cei apropiați, cu membrii
familiei noastre, cu cei cunoscuți, pentru ca să ajungă la cei îndepărtați de Dumnezeu și
Biserică. Noi, creștinii, ”îndreptați și luminați” putem fi sanșa împărtășirii luminii care să
alunge întunericul necunoașterii lui Dumnezeu.
Vă îmbrăţişez în Hristos Domnul Cel Înviat şi vă urez Sărbători fericite cu sănătate,
pace și bucurii în viața de familie și în cea a parohiilor!
Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,
† Mitropolit NICOLAE
Chicago, Praznicul Învierii Domnului, 2018