Calendar

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Sinaxar

 
 
 

Sfinţirea bisericii parohiei Înălţarea Sfintei Cruci din Upland, California

Tagged:

Displaying image.png

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și împreună lucrarea Duhului Sfânt, biserica noastră cu hramul “Înălțarea Sfintei Cruci” din Upland, 

California s-a târnosit în anul mântuirii 2016, luna septembrie, ziua 18. 


Biserica Ortodoxă Română „Înălţarea Sfintei Cruci” din Upland, California, şi-a început lucrarea ei mântuitoare vineri 14 septembrie 2001. Aproximativ 90% din enoriaşii bisericii noastre au fost membrii parohiei ortodoxe „Sf. Ioan Botezătorul” din Los Angeles, parohie care se afla sub jurisdicţia Episcopiei Bulgare (O.C.A.) și sub omoforul Arhiepiscopului Kyrill. Duminică, 2 septembrie 2001, Adunarea Generală Extraordinară a parohiei „Sf. Ioan Botezătorul”, condusă de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nikodim Bibarţ, a hotărât trecerea parohiei sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, Arhiepiscopie ce păstrează legătura canonică cu Biserica Ortodoxă Română. Din cei 118 membri prezenţi ai bisericii, doar 23 au votat împotrivă şi prin urmare, cu majoritate de voturi, s-a aprobat trecerea sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Române. După încheierea şedinţei Adunării Generale, membrii Consiliului Parohial, manifestând o atitudine de neînţeles, ostilă faţă de neamul românesc şi faţă de credinţa noastră străbună, ortodoxă, neacceptând hotarârea Adunării Generale, au luat în mod abuziv cheia bisericii de la Părintele Arhimandrit Nikodim. Aflând de această schimbare, pastorul Bisericii Episcopale „Our Saviour” Donald Ashman în care Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” îşi desfăşura activitatea, nu a mai acceptat folosirea bisericii lui în cazul în care parohia noastră urma să treacă sub ocârmuirea Arhiepiscopiei  Române. S-a găsit înţelegere şi bunăvoinţă la biserica „Saint Thomas Episcopal-Anglican”, cu adresa: 7501 Hollywood Blvd., Hollywood, CA, 90046. Am fost primiţi aici cu dragoste frăţească, punând bazele noii noastre comunităţi cu numele sărbătorii zilei  „Înălţarea Sfintei Cruci”, când s-a oficiat şi prima slujbă religioasă. 

Părintele paroh, Preacuviosul Arhimandrit Nikodim şi-a depus cererea de ieşire de sub omoforul Arhiepiscopului Kyrill al Episcopiei Bulgare la data de 9 septembrie 2001. Cererea a fost aprobată cu data de 16 septembrie 2001. La data de 27 septembrie 2001, IPS Mitropolit Iosif, „Locum Tenens” al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, a aprobat cererea de primire a Părintelui Arhimandrit Nikodim şi a noii parohii formate. La data de 22 septembrie 2001, Mitropolitul Theodosius al Bisericii Ortodoxe din America (O.C.A), cu binecuvântarea şi acordul IPS Arhiepiscop Kyrill, a aprobat transferul Părintelui Arhimandrit Nikodim în Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America şi Canada. 

Între timp s-au trimis la Sacramento, California actele necesare pentru încorporarea noii parohii, iar la data de 2 noiembrie 2001, Secretarul de Stat, Bill Jones, a semnat încorporarea bisericii noastre ca o nouă organizaţie religioasă „non-profit” în California. Motivul arătat în cererea de incorporare a fost dorinţa noastră, a credincioşilor ortodocşi români din zona Los Angeles, de a fi parte din Biserica noastră românească. Duminică, 15 septembrie 2002, cu prilejul binecuvântat al hramului bisericii noastre, s-a sărbătorit şi primul an de la formarea parohiei. 

După mai bine de 8 ani de strădanii, cu voia lui Dumnezeu, după smerite rugăciuni de cerere, după multe lacrimi şi încercări, parohia noastră, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Nicolae, a reuşit să îşi cumpere un lăcaş propriu de închinare la adresa 2442 N. Euclid Ave., Upland, CA. 

Prima Sf. Liturghie urmată de slujba Aghiasmei mici pentru bincuvântarea lăcaşului nou a avut loc în Duminica Floriilor, 28 martie 2010. Au urmat apoi lucrări de înfrumusețare și adaptare a noii clădiri la cultul ortodox. S-a remodelat sala de mese, s-a refăcut acoperişul, a început pictura bisericii de către doamna Paula Matei Platt. S-a sfințit troița care a fost adusă din România, din județul Buzău. S-a instalat iconostasul și mobilierul bisericii sculptat de către domnul Constantin Tudorei din Grumăzesti, județul Neamț, şi icoanele praznicale executate la Iaşi. 

În ianuarie 2011, s-a alăturat comunității noastre părintele monah Efrem Ancuței pe poziția de cantăreț bisericesc, venit de la mănăstirea Bârnova, Iaşi. În aprilie 2016, a fost hirotonit diacon teologul Valentin Gheorghe Despoiu, licențiat al faculțătii de teologie din Alba Iulia. 

Toate acestea s-au făcut prin ajutorul jertfelnic al credincioşilor noştrii care prin munca lor voluntară şi prin donații au dorit să dăruiască bunului Dumnezeu acest sfânt locaş. Numele ctitorilor și binefăcătorilor acestui sfânt locaș se află pe pomelnicul aşezat în piciorul sfintei mese alături de sfintele moaşte ale martirilor. Sfințirea bisericii „Înălțarea Sfintei Cruci” a avut loc în data de 18 septembrie 2016, oficiată de IPS Arhiepiscop Nicolae și PS Episcop Vicar Ioan Casian ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, în prezența preoților din parohiile românești din această zonă. Pomeneşte Doamne întru împărăția Ta pe ctitorii, slujitorii, ostenitorii şi binefăcătorii acestei sfintei biserici!

 „Nimic nu se ridică la valoarea Bisericii, Biserica este mai înaltă decât cerul, mai întinsă decât pământul, mai luminoasă decât cerul, mai luminoasă decât soarele. Câți au luptat cu ea şi nu au reuşit să o biruiască? Toți cei care au luptat împotriva ei au fost dați pierzaniei, pe când Biserica a urcat la cer ", spune Sf. Ioan Gură de Aur.

Rânduiala sfințirii bisericii a început cu slujba Vecerniei sâmbătă seara, continuând cu slujba de sfințire şi apoi cu Sf. Liturghie duminică dimineața. Credincioşii prezenți în număr mare, circa 500, s-au bucurat de prezența celor doi ierarhi, alături de un sobor de preoți alcătuit din părintele secretar eparhial Daniel Ene și preoții: protopop Mihai Cărpenişeanu, protosinghel Ieronim Tămaş de la Schitul Bucium din România, Mihai Bălan, Gabriel Curpene, Alin Gârlonța, Vasile Pârău, Vasile Ilie, Cornel Avramescu alături de părintele paroh Arhimadrit Nikodim. De asemenea, din partea autorităților române menționăm prezența domnului consul Cătălin Ghenea din Los Angeles. O altă binecuvântare revărsată asupra comunității noastre unită în rugăciune, în zi de hram, a fost prilejuită de aducerea icoanei Sf. Efrem cel Nou împreună cu sfinte moaşte de către părintele Daniel Ene.  Masa festivă organizată la Upland Country Club a completat o zi de neuitat, un praznic al bisericii noastre.  

Timpul din momentul în care încolțeşte gândul ridicării unui lăcaş de rugăciune şi până când acesta se împlineşte reprezintă dorul şi jertfa omului pentru Dumnezeu. După sfințire, biserica devine darul Lui Dumnezeu pentru noi. Şi când spun pentru noi, fac referire la toți cei care şi-au adus obolul şi au participat cu timp şi fără timp la această lucrare duhovnicească, dar şi la toți cei care nu au avut privilegiul şi posibilitatea de a contribui după puterea lor. S-a ridicat aici o biserică de toată frumusețea în care este de față şi în orice moment va fi de acum încolo Însuşi Dumnezeu. Ce mare cinste pentru această comunitate ca să-şi facă un locaș de închinare. Prin acestă lucrare spirituală oamenii şi-au legat sufletele de viața veşnică. Indiferent de timp, de locație, de împrejurări, de greutăți şi oprelişti, dar mai ales de rătăcirile şi ignoranța omului postmodern, am întâlnit aici o familie creştină a bisericii, o comunitate cu credință vie şi lucrătoare care a reuşit să ridice mărturie peste veacuri o biserică sfântă  în care să se roage, să mulțumească Lui Dumnezeu şi să primească ajutorul Lui. 

Cunoaştem cu toții că primele biserici creştine s-au ridicat pe osemintele şi moaştele martirilor, iar astăzi ca un simbol păstrat cu responsabilitate, la momentul sfințirii unui locaş de rugăciune se așează în piciorul sfintei mese din sfântul altar, părticele din moaştele martirilor alături de numele ctitorilor și de hrisovul bisericii. Așezarea moaştelor sfinților mucenici în piciorul sfintei mese ne arată că Biserica lui Hristos are ca temelie taina Sfintei Cruci, iubirea lui Hristos mai tare decât moartea. Iubirea din Taina Crucii îşi arătă slava ei în Taina Învierii. Motivul pentru care Iisus Hrisos s-a răstignit pe cruce rămâne unul singur: nu s-a răstignit pentru ca noi să trăim bine, să fim sănătoşi, să exagerăm în impresii, să demonstrăm celorlalți calitățile şi erudiția noastră, să ne întrecem în viclenii şi răutăți. S-a răstignit pe cruce, doar ca să avem putere de iertare, să ierți înseamnă să iubeşti ca Dumnezeu. 

Domnul  nostru Iisus Hrisos să ocrotească această biserică şi să binecuvinteze pe toți închinătorii şi binefăcătorii ei cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci! Amin. 

 

Diacon Valentin Gheorghe  Despoiu